Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Print E-mail

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία παρέχονται κατά τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα σπουδών, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας στη διάρκεια του Γ΄εξαμήνου.

Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αντοιστοιχούν 30 Πιστωτικές Μονάδες ECTS. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS ορίζονται ως εξής:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (pdf)
ΕξάμηνοΜαθήματαΠιστωτικές Μονάδες

Α'

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

7,5

Α'

Ψηφιακές Επικοινωνίες

7,5

Α'

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

7,5

Α'

Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

7,5

Β'

Διάδοση - Ραδιοκάλυψη στις Ασύρματες Επικοινωνίες

7,5

Β'

Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες

7,5

Β'

Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών

7,5

Β'

Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών

7,5

Γ'

Διπλωματική Εργασία

30

                ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

90


"Οι διαλέξεις των μαθημάτων θα γίνονται απογευματινές/βραδινές ώρες (μετά τις 15.00), σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας που θα επιλεγούν. Οι παρακολουθήσεις θα είναι υποχρεωτικές μόνο στα εργαστήρια."