Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Συντονιστική Επιτροπή Print E-mail

 

                 
 

Ονοματεπώνυμο

 
 

Ιδιότητα

 
 

Γεώργιος Τσούλος

 
 

Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής ΠΜΣ

 
 

Νικόλαος Σαγιάς

 
 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 
 

Αλέξανδρος Καλόξυλος

 
 

Επίκουρος Καθηγητής