Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προσωπικό Print E-mail
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail
Γλεντής Γεώργιος-Όθωνας Καθηγητής 2710372209 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Τσούλος Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής 2710372267 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Αθανασιάδου Γεωργία Επίκ. Καθηγήτρια 2710372217 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Επίκ. Καθηγητής 2710372204 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Καλόξυλος Αλέξανδρος Επίκ. Καθηγητής 2710372205
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Τσελίκας Νικόλαος Επίκ. Καθηγητής 2710230137 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πέππας Κωνσταντίνος Λέκτορας 2710230134 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Νικολόπουλος Σταύρος Διδάσκων

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος ΕΔΙΠ 2710372281 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it