Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Print E-mail
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Υποψήφιους Διδάκτορες

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενους για πλήρωση θέσεων υποψηφίων Διδακτόρων στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

1.    Ασύρματες/Κινητές Επικοινωνίες και Δίκτυα
2.    Επεξεργασία Σήματος
3.    Ψηφιακές Επικοινωνίες
4.    Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα
5.    Διαδικτυακές Εφαρμογές και Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:

Μετρήσεις και μοντελοποίηση χωροχρονικών χαρακτηριστικών ραδιοκαναλιών
Εικονικά συστήματα ΜΙΜΟ για ασύρματες επικοινωνίες
Συνεργατικά και κατανεμημένα συστήματα ΜΙΜΟ
Σχεδίαση εξελιγμένων δεκτών και μοντελοποίηση καναλιών μετάδοσης
Προσαρμοστικά συστήματα κινητών επικοινωνιών
Βέλτιστη σχεδίαση δικτύων κινητών επικοινωνιών
Μη δομημένα δίκτυα/δίκτυα αισθητήρων
Τρόποι διαμόρφωσης και μετάδοσης για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων
Αλγόριθμοι δρομολόγησης για δίκτυα κορμού υψηλών ταχυτήτων
Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα κατανομής πόρων σε μελλοντικά οπτικά δίκτυα
Καινοτόμες αρχιτεκτονικές για παθητικά οπτικά δίκτυα
Σχεδιασμός οπτικών ινών και συσκευών
Φασματική εκτίμηση υψηλής ανάλυσης με εφαρμογές σε ραντάρ συνθετικού ανοίγματος- Αποτελεσματικοί αλγόριθμοι και υλοποίηση.
Σχεδίαση και υλοποίηση βέλτιστου δέκτη για επίγεια και δορυφορικά συστήματα ψηφιακής τηλεόρασης.
Μελέτη της θεωρίας των αναπαραγωγικών χώρων Hilbert για την ανάπτυξη αλγορίθμων στην επεξεργασία σήματος
Κωδικοποίηση και θεωρία πληροφορίας
Προηγμένες υπηρεσίες βάσει του πλαισίου χρήσης τους
Κατανεμημένα ευφυή συστήματα ανάλυσης κειμένου και περιρρέουσας πληροφορίας
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σημασιολογικός ιστός
Αλγόριθμοι και τεχνικές διαπομπής ασύρματων δικτύων για κινητούς χρήστες υψηλών ταχυτήτων.


Ενημερώνεστε ότι θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από ερευνητικά προγράμματα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήματα Θετικών Επιστημών - Μαθηματικών και Φυσικής, κλπ) και να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά  στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Για περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια και το προσωπικό,
http://ong.uop.gr
http://dsp.uop.gr/
http://cnms.uop.gr/
http://pelopas.uop.gr/~wclab/
http://depts.uop.gr/departments/depart2/index.shtml
ή τηλεφωνήστε στο 2710-372240.